«Давай разом / Let’s do it together!»

В рамках Всеукраїнської акції "Давай разом" відбулись змагання з міні-футболу

 

Сьогодні 23 травня 2012 року в рамках Всеукраїнської акції "Давай разом" відбулись змагання з міні-футболу.

Відкрив змагання Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль Сафіуллін. Звертаючись до школярів Голова Служби зазначив, що основне завдання акції полягає в тому аби вирішити соціальні проблеми дітей та молоді, популяризувати здоровий спосіб життя та пропагувати високі моральні цінності.

"Спорт – виховує справжніх, мужніх людей. Сьогоднішній турнір це як перша ластівка, яка показує правильний шлях у житті. Я дуже радий, що ви приєднуєтесь до нас, що нас стає все більше" – зазначив у привітанні Равіль Сафіуллін.

чiтати повнiстю ...
29.05.2012
Львів залучає вчителів до «Fair Play - Чесна Гра»
3 квітня 2012 у м. Львів за сприяння Федерації Футболу Львівської області та Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освітити відбувся семінар для тренерів-волонтерів проектів-партнерів «Fair Play - Чесна Гра», «Respect Your Health/Поважай Своє Здоров’я» і «Open Fun Football Schools/Відкриті розважальні футбольні школи». чiтати повнiстю ...
29.05.2012
Діти і футбол надихають німецьких журналістів
19 квітня 2012 в рамках візиту до України, приуроченого до ЄВРО 2012, журналісти провідних німецьких видань виявили зацікавленість проектом «Fair Play - Чесна Гра» та партнерськими проектами Федерації Футболу України (ФФУ) та відвідали відкритий урок у Києво-Печерському ліцеї № 171 «Лідер», який з березня поточного року став учасником зазначених проектів, а його вчителі фізичного виховання – інструкторами та тренерами проекту. чiтати повнiстю.

Translation

May 29, 2012
Within the framework of the All-Ukrainian action "Let's Together" there were mini-football competitions

Today, on May 23, 2012 within the framework of the All-Ukrainian action "Let's Together" there were mini-football competitions.

The competition was opened by the head of the State Service for Youth and Sports of Ukraine Ravil Safiullin. Speaking to schoolchildren, the Head of the Service noted that the main task of the action is to solve the social problems of children and young people, to promote a healthy lifestyle and to promote high moral values.

"Sport brings up real, courageous people. Today's tournament is like the first swallow, which shows the right path in life. I am very glad that you join us, that we are becoming more and more," said Ravil Safiullin in congratulations.


Lviv brings teachers to Fair Play - Fair Play


April 3, 2012 in Lviv, with the assistance of the Football Federation of Lviv Oblast and the Lviv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, a workshop for volunteer trainers from partner projects "Fair Play - Fair Play", "Respect Your Health / Respect Your Health" and " Open Fun Football Schools / Open Fun Football Schools. " read full


 May 29, 2012
Children and football inspire German journalists
On April 19, 2012, during the visit to Ukraine, timed to EURO 2012, journalists from leading German publications showed interest in the Fair Play - Fair Play project and the partnership projects of the Football Federation of Ukraine (FFU) and attended an open lesson at the Kyiv-Pechersky Lyceum № 171 "Leader ", Which since March of this year became a participant of the mentioned projects, and his teachers of physical education - instructors and trainers of the project. read full